Urlop okolicznościowy na ślub pracownika

W przypadku wystąpienia określonych zdarzeń życiowych przepisy prawa pracy przyznają pracownikowi prawo do zwolnienia od pracy tzw. urlopy okolicznościowe.

W razie ślubu pracownika pracodawca ma obowiązek udzielenia zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni. Jest to tzw. zwolnienie celowe, a zatem pracownik powinien je wykorzystać w dniu wystąpienia zdarzenia bądź w najbliższych dniach poprzedzających to zdarzenie lub następujących po nim.
Za czas udzielonego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
Przepisy prawa pracy nie precyzują jednak, jak należy rozumieć pojęcie „ślub”. Przyjmuje się, że chodzi o zawarcie małżeństwa w rozumieniu prawa, a zatem o ślub przed urzędnikiem stanu cywilnego lub tzw. ślub konkordatowy.
Jeśli zatem pracownik wykorzystał przysługujące mu 2 dni zwolnienia na ślub cywilny, pracodawca nie ma obowiązku udzielać mu dodatkowego zwolnienia na ślub kościelny.

źródło: personel od A do Z wiedza i Praktyka

Dodaj komentarz