Formalności ślubne


W 1998r. między Stolicą Apostolską a Polską podpisano Konkordat. Dzięki ustawie Konkordatowej wystarczy zawrzeć związek małżeński w Kościele oraz dopełnić kilku formalności, aby był on uznawany przez polskie prawo. Takie rozwiązanie wybierane jest przez większość Par Młodych.
Jeżeli my również podejmiemy decyzję o ślubie konkordatowym należy podjąć działania w następującej kolejności:
(zakładamy, że ślub odbywa się w parafii Panny Młodej – co jest zalecane)
Pan Młody odbiera ze swojej parafii świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym i świadectwo bierzmowania.
Nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem udajemy się do kancelarii parafialnej Pani Młodej z następującymi dokumentami:
·         nie starsze niż 3 miesiące świadectwo chrztu z adnotacją o stanie wolnym oraz o przyjęciu sakramentu bierzmowania
·         dokument stwierdzający udział w kursie przedmałżeńskim i wizyty w poradni małżeńskiej
·         dowody osobiste
Na podstawie tych dokumentów zostanie sporządzony protokół przedślubny i zapisane zostaną zapowiedzi, które zostaną wygłoszone w parafiach obojga przyszłych  przez trzy tygodnie.
Pan Młody musi złożyć w swojej parafii zawiadomienie o zapowiedziach otrzymane z kancelarii parafialnej.
Po ich wygłoszeniu Pan Młody odbiera potwierdzenie ze swojej parafii o wygłoszonych zapowiedziach.
Pan Młody i Pani Młoda z właściwego USC (miejsce urodzenia) pobierają skrócone odpisy aktu urodzenia.
Nie wcześniej niż 3 miesiące przed ślubem należy zgłosić się do USC z następującymi dokumentami:
·         dowody osobiste
·         skrócone odpisy aktów urodzenia
W czasie tej wizyty zostaje wydane zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Takie zaświadczenie jest ważne tylko przez 3 miesiące. Na tej wizycie należy również oświadczyć jakie nazwisko będzie nosiła żona i dzieci przyszłych małżonków.
Około tydzień przed ślubem (ustalamy z księdzem) spisywany jest w kancelarii parafialnej akt ślubu. Wtedy dostarczamy pozostałe dokumenty: zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa z USC oraz informację o wygłoszonych zapowiedziach w parafii Pana Młodego.

W dniu ślubu podpisujemy zgodę na skutki cywilno – prawne zawartego małżeństwa.


Jeden komentarz

  1. SpojrzenieKosmetologa

    Nie w 1998, ale w 1993 🙂

Dodaj komentarz