Czytania Biblijne na Ślub

Podczas sakramentu małżeństwa wybiera się przed Ewangelią jedno lub dwa czytania (zazwyczaj jedno), z których pierwsze powinno być ze Starego Testamentu. W okresie…

Czytaj dalej