Czytania Biblijne

  • Czytania Biblijne

    Czytania Biblijne na Ślub

    Podczas sakramentu małżeństwa wybiera się przed Ewangelią jedno lub dwa czytania (zazwyczaj jedno), z których pierwsze powinno być ze Starego Testamentu. W okresie wielkanocnym korzysta się tylko z Nowego Testamentu.  Czytania ze Starego Testamentu  Rdz 1,26-28.31aStworzenie mężczyzny i kobietyBóg rzekł: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!”Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym…