Ślub cywilny

  • kalendarz ślubnych przygotowań,  Ślub cywilny

    Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

    Dokładny termin (datę i godzinę) ceremonii ślubnej ustalamy w USC podczas składania zapewnień, nie wcześniej jednak niż 1 miesiąc po złożeniu zapewnienia. Związek małżeński możemy zawrzeć w dowolnie wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce. WYMAGANE DOKUMENTY: dokumenty stwierdzające tożsamość osób zawierających związek małżeński  – dowód osobisty lub paszport, dokumenty tożsamości dwóch pełnoletnich świadków. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę, której wzór i sposób noszenia określa właściwy minister. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powinny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą…