Zawarcie małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dokładny termin (datę i godzinę) ceremonii ślubnej ustalamy w USC podczas składania zapewnień, nie wcześniej jednak niż 1 miesiąc po złożeniu zapewnienia. Związek małżeński możemy zawrzeć w dowolnie…

Czytaj dalej